Na úvodní stránku

Kohoutov

Lidová řemesla Kohoutov - informace pro trhovce

Na úvodní stránku

 

Úvodní stránka

Obecní úřad

Firmy a služby

Stalo se

Procházka obcí (Fotogalerie)

Lidová řemesla

Společenský život

 

Moje oblíbené stránky

Termín konání: 11. 8. 2012 sobota 9.00 - 17.00 hodin  
Pořadatel: obec Kohoutov telefon / záznamník: 499 693 030
  544 01 Kohoutov 65 e-mail: remesla@kohoutov.cz
Kontaktní osoby: Pavel Horáček - místostarosta telefon: 605 517 775
  Jan Bucek - organizátor telefon: 499 392 412, 604 317 282

POZOR - změny proti minulým ročníkům

 • zájemci, kteří požadují přívod elektřiny, musejí v přihlášce uvést maximální příkon, který budou odebírat. Je to rozšíření reagující na problémy s připojením k elektřině v minulém ročníku akce
 • bylo zpřesněno vymezení kategorie "potraviny - občerstvení" takto: pokud sortiment prodejce obsahuje jak nápoje, tak jídlo, jedná se vždy o občerstvení
 • byl opět posunut termín uzávěrky podávání přihlášek a tím i rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, aby tak měli odmítnutí zájemci lepší možnost naplánovat svoji účast na jiných akcích

Způsob a termíny přihlašování a účasti na akci:

1. zájemce podá přihlášku písemně nebo přes web do 31. 3. 2012 23:59:59
2. pořadatel zveřejní přijetí/odmítnutí účasti do 15. 4. 2012
3. registrace účastníka akce, uhrazení poplatku a přidělení trhového místa

10. 8. 19.00 - 20.00 hod., 11. 8. 6.00 - 7.30 hod.

Podrobněji k jednotlivým bodům:

 1. přihlášku lze podat do 31. 3. nejlépe vyplněním přihlášky na webu nebo nemáte-li přístup k internetu pak písemně (doručit osobně, dopisem); telefonické a ústní přihlášky nepřijímáme. Průběžně doplňovaný seznam již přihlášených trhovců můžete nahlédnout zde a zkontrolovat si, zda Vaše přihláška v pořádku došla. Přihlášky s neúplnými údaji a pozdě doručené budou vyřazeny.
 2. po uzávěrce příjmu přihlášek dne 31. 3. rozhodne pořadatel podle těchto pravidel o přijetí / odmítnutí účasti na akci a nejpozději k 15. 4. vyrozumí přihlášené zájemce stejnou cestou, jakou byly doručeny jejich přihlášky. Zároveň bude seznam přijatých trhovců zveřejněn zde.
 3. registrace účastníka, uhrazení poplatku za místo a přidělení trhového místa proběhne v pátek 10. 8. v době od 19.00 do 20.00 hodin a v den konání akce v době od 6.00 do 7.30 hodin na obecním úřadě

Podmínky a zásady účasti na akci. Přihlášením k účasti se účastník zavazuje k dodržování dále popsaných podmínek:

 • umístění účastníka určuje výhradně pořadatel
 • pořadatel má zájem o tradiční řemeslnou výrobu a preferuje trhovce, kteří zároveň řemeslnou činnost předvádějí; zda přihlašovaná činnost vyhovuje této podmínce je plně na posouzení pořadatele (podrobněji zde)
 • trhovci předvádějící řemeslo budou zvýhodněni při rozhodování o přijetí k akci
 • předváděním se rozumí veřejné vykonávání přihlášeného řemesla po celou dobu trvání akce
 • předvádění musí být nahlášeno předem již při přihlášení k akci - viz přihláška
 • účastník, který nahlásil předvádění řemesla (a tím se zvýhodnil při výběru k účasti) a při akci pak podmínky předvádění nesplnil, bude při výběru v dalších ročnících výrazně znevýhodněn
 • trhové místo je možno zvětšit pouze tak, že si účastník pronajme další celé místo (3 bm)
 • povinnost registrace a zaplacení poplatků platí i pro účastníky, kteří umístí stánky na své vlastní pozemky
 • pořadatel může z akce vyloučit účastníka, který nebude dodržovat vyhlášené podmínky účasti nebo se nebude řídit pokyny pořadatele; takový bude ovšem rovněž výrazně znevýhodněn při výběru účastníků příštích akcí

Dopravní pokyny

 • účastníci akce odstaví vozidla na místech přidělených pořadatelem nejpozději do zahájení akce, zejména pak nebudou z bezpečnostních důvodů parkovat na komunikaci III/30014 (silnice procházející obcí). Taková vozidla budou ihned na náklady majitele odtažena
Ceník poplatků a služeb pro trhovce
poplatek za trhové místo (3 bm) určené k předvádění řemesla / prodeji výrobků
300,- Kč
poplatek za trhové místo určené k prodeji občerstvení včetně likvidace odpadu)
2.000,- Kč
cena za pronájem jedné kóje čtyřstánku (šířka 2 bm) od pořadatele
300,- Kč
Přehled odkazů na této stránce
Seznam dosud přihlášených trhovců (průběžně aktualizován po celou dobu příjmu přihlášek)
Seznam trhovců přijatých k akci (vyvěšen po uzávěrce příjmu přihlášek)
Pravidla aplikovaná při výběru trhovců k účasti na akci
Podrobnější definice podmínky "předvádění řemesla"