Na úvodní stránku

Kohoutov

Lidová řemesla - pravidla posuzování, co je a co není předváděním řemesla

Na úvodní stránku

 

Úvodní stránka

Obecní úřad

Firmy a služby

Stalo se

Procházka obcí (Fotogalerie)

Lidová řemesla

Společenský život

 

Moje oblíbené stránky

http://pensionkohoutov.webnode.cz/

Základní definice a pravidla

 1. "předvádění řemesla" je výroba (nebo její podstatná část) nabízeného artiklu
 2. předvádění musí probíhat po celou dobu trvání akce
 3. konečné rozhodnutí, zda se jedná/jednalo nebo nejedná/nejednalo o předvádění řemesla, je na pořadateli

Protože nám zkušenost ukázala, že pro praktické užití je definice příliž obecná, v dalším výkladu podrobněji rozvedeme jednotlivé její body a budeme je ilustrovat příklady ze života.

K bodu 1.:

Uvědomujeme si, že různá řemesla mají různě technologicky omezenou možnost předvádění výroby (keramika, truhlářství...); nicméně s tím bohužel nic neuděláme, život už je takový. Snažíme se tyto nevýhody poněkud kompenzovat tím, že za předvádění řemesla uznáváme například i:

 • podstatné finální úpravy (malování dekoru aj.) keramiky, porcelánu, tj. netrváme např. na předvádění výroby na hrnčířském kruhu s následným sušením a výpalem v peci
 • malování a ruční potisk textilních výrobků
 • dokončování polotovarů z různých materiálů (např. vazba ze suchých květin ...)

Typickým "předváděním řemesla" jsou kupříkladu:

 • pletení košíků
 • drátování
 • kovářské práce s výhní a kovadlinou
 • řezbařina
 • broušení kamenů a výroba šperků
 • paličkování, tkaní na stavu, drhání
 • výroba pásků, bot, oděvních doplňků atd. z kůže

Předváděním řemesla například zásadně není:

 • práce při prodeji jakýchkoliv potravin a nápojů, např. porcování/stáčení/tepelná úprava apod. (sekání a balení tureckého medu, stáčení a/nebo čepování ohřívané medoviny, pražení mandlí a oříšků, navíjení cukrové vaty na špejli...)
 • pouhé nabídnutí možnosti pro návštěvníky něco si vyrobit - bez vlastního nepřetržitého předvádění výroby (malování na trička, kameny, kachle, modelování ...)
 • výklad, byť podrobný, k výrobě/použití/údržbě/ošetřování nabízeného produktu (např. bylinky, vína a čaje, prodej živých rostlin, éterické oleje...)
 • hádání z ruky, vykládání karet, prodej "štěstíček" aj.

K bodu 2.:

Je evidentní, že trhovec, který nahlásil v přihlášce předvádění řemesla a přijel na akci sám, nemůže podmínku "předvádění po celou dobu akce" splnit, pokud bude zároveň i prodávat; měl by si toho být vědom již při vyplňování přihlášky. Pořadatelé tak jako v minulých ročnících budou po celou dobu akce kontrolovat, zda předvádějící trhovci skutečně předvádějí a jestliže některý účastník ve více jak polovině z provedených kontrol neuspěje, podmínku nesplnil a projeví se to výrazně na jeho hodnocení při příjmu přihlášek k dalším ročníkům akce.

K bodu 3.:

Toto pravidlo s konečným účinkem se aplikuje jak při příjmu přihlášek, tak i během akce při kontrolách a hodnocení.

 

Za pořadatele Jan Bucek