Na úvodní stránku

Kohoutov

Zajímavé odkazy...

Na úvodní stránku

 

Úvodní stránka

Obecní úřad

Firmy a služby

Stalo se

Procházka obcí (Fotogalerie)

Lidová řemesla

Společenský život

 

Moje oblíbené stránky

"Jakmile veřejná služba přestane být hlavní občanskou záležitostí a jakmile občané slouží raději svou peněženkou než svou osobou, stát je již blízko zkáze. Mají-li jít do boje, zaplatí občané vojsko a zůstanou doma, mají-li jíti do státní rady, jmenují si zástupce a zůstanou doma. Svou leností a svými penězi nakonec způsobí, že mají vojáky, kteří svou vlast zotročí, a zástupce, kteří ji prodají."

Jean Jacques Rousseau

Reformy a nejen ony...
Příběhy...
D-FENS
cover72
Klimaskeptik
Claude Frédéric Bastiat
Ludwig von Mises
Liberární institut
Odboj na Jičínsku
Fotografie z celého světa
prof. Ota Ulč
EURoseptik
Vladimír Hučín
Bohumil Doležal
Tomáš Pecina
Kantorek, Murphy
Cena státu
aTeo
Kverulant
Zvědavec

"I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies. If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation and then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of all their property until their children will wake up homeless on the continent their fathers conquered."

"Jsem přesvědčen, že bankovní instituce jsou pro naše svobody nebezpečnější než trvalá armáda. Jestliže američtí občané někdy dovolí soukromým bankám kontrolovat otázku své měny, nejdříve inflací a potom deflací, banky a korporace, které kolem nich vyrostou, je připraví o veškerý majetek, až se jejich děti na kontinentu, který si jejich otcové podmanili, probudí jako bezdomovci."

Thomas Jefferson (1743 - 1826), jeden z tzv. Otců zakladatelů, hlavní autor americké Deklarace nezávislosti a třetí prezident Spojených států amerických, v roce 1802.