Strom dítěti, dítě stromu

Občanské sdružení Kohoutov a obec Kohoutov získaly grant z programu „Strom života“ Nadace Partnerství na výsadbu ovocné aleje podél polní cesty vedoucí od hřbitova ke křížku. Malí i velcí pomocníci se nejprve podívali na názornou ukázku zkušeného sadaře a poté už sami vysazovali „svůj“ ovocný strom.