Kladrubské moštobraní

fotodokumentace Jitka Maryšková