V Pensionu Kohoutov proběhla další schůzka spolku "Pletichy". Jak už název napovídá, jedná se o spolek zabývající se košíkářským řemeslem.

Pletichy 5. 12. 2006