Lidová řemesla 2008

Filmová reportáž

fotodokumentace Anja Decker