Na úvodní stránku

Kohoutov

"Noc s Andersenem" pro mladší děti

Na úvodní stránku

 

Úvodní stránka

Obecní úřad

Firmy a služby

Stalo se

Procházka obcí (fotogalerie)

Lidová řemesla

Společenský život

 

Moje oblíbené stránky

účast 7 dětí ve věku 1 - 6 let , 3 děti ve věku 6 - 10 let , 5 starších školáků , 3 dospělí pomocníci a knihovnice ( celkem 19 osob).

 
Průběh Noci s Andersenem :
Vzhledem k tomu, že se jednalo o nejmenší čtenáře, posunula jsem začátek na 16. hodinu. Nejprve jsme podle skládačky, která byla umístěna po místnosti, hledali poklad - velikonočního beránka. Jaro jsme přivítali sázením bylinek do keramických střepů, které si děti samy obarvily.
Po večeři jsme hledali venku perníkovou chaloupku a u ní i Ježibaby s perníčkem, přitom jsme zjistili, že ne všechny ježibaby jsou zlé, neboť každého obdarovaly perníčkem. Nejzajímavější částí večera byla soutěž o nejšikovnějšího pomocníka Popelky. Děti byly rozděleny dle výběru Popelek (které představovaly maminky) do družstev, ve kterých vzájemně soutěžily v následujících úkolech: přebírání hrachu , skládání puzzlí, trhání oříšků, chůze zručnosti ve střevíčcích . Po vyhlášení vítěze byli všichni zúčastnění odměněni molitanovými polštářky, ke kterým si každý vyrobil poutko z korálků.
Ve večerních hodinách se dostalo i na malování pohlednic. Děti kreslily takový strom, jaký se jim nejvíce líbí.
Po desáté hodině večerní měly předškolní děti vyhlášenu večerku a maminky jim četly pohádky . Jelikož školáci byly zjevně neúnavní, podnikli jsme procházku s lampiony nočním Kohoutovem. Po návratu děti ještě zvládly soutěž ve skládání puzzlí. Konečná večerka byla ve 24.oo hod . Děti usínaly při knížce D. Fischerové "Lenka a Nelka" .
Součástí celého večera byla četba českých klasických pohádek. Budíček byl kolem 7.30 hod. Domů jsme se s úsměvem a vzpomínkou na hezký večer rozcházeli po 8.00 hod.

Dana Gregová, knihovnice