Na úvodní stránku

Kohoutov

Noc s Andersenem - pro starší

Na úvodní stránku

 

Úvodní stránka

Obecní úřad

Firmy a služby

Stalo se

Procházka obcí (fotogalerie)

Lidová řemesla

Společenský život

 

Moje oblíbené stránky

V pátek jsme se kolem 18. hodiny sešli v knihovně v sestavě: knihovnice + 8 mladistvých, abychom si užili trochu zábavy, přezkoušeli svoje znalosti, vyslechli si několik úryvků z literatury a případně se (v rozumné míře) i přivzdělali.

Vloni (při první této akci v Kohoutově) jsme se věnovali poezii, letos si měl každý přinést svoji oblíbenou knihu - stačil i úryvek.

Večer jsme zahájili soutěží ve skládání 24-dílného puzzle, poté jsme si vyzkoušeli, že i zábavná hra KUFR může být dost náročná (původní obavy z obtíží s vyjadřováním se nakonec ukázaly jako zbytečné).

Dalším bodem večera byla soutěž - povolání spisovatele a ilustrátora. Vloni jsme se stali herci a nacvičili jsme hru "Kráska a zvíře" podle zpracování F. Hrubínem, letos jsme měli za úkol napsat novou či převyprávět již existující pohádku a doprovodit ji vlastními ilustracemi. Minimální rozsah práce byla stanoven na 8 stran formátu A5. Hotovými pracemi jsme byli nakonec (mile) překvapeni a překvapeni by jistě byli i autoři původních předloh.

Po tak náročné duševní práci jsme se vrhli pro změnu na práci ruční a barvili jsme foukacími fixy trička - motto: vzpomínka na tuto noc.

Následoval test "Jak jsme na tom se společenským chováním" a hledali jsme tak mezi přítomnými lva/lvici salónů.

Na všeobecné přání zúčastněných jsem zařadila do programu hru scrabble, musíme si však přiznat, že jsme tou dobou (po 1. hodině ranní) na tom s přemýšlením již nebyli valně - přesto jsme hru dokončili.

Po přípravě ke spaní a večerní (spíše pozdně noční) hygieně jsme zalehli do spacích pytlů a pokračovali v četbě, kterou jsme již dříve prokládali jednotlivé soutěže. Vyslechli jsme úryvky ze Švejka, Kytice a několika pohádek. Usínali jsme kolem páté hodiny ráno.

Budíček byl kolem osmé hodiny, pak snídaně a úklid s povídáním. Domů jsme se rozešli kolem 10. hodiny. Neskromně doufám, že to nebyl promarněný čas.