Na úvodní stránku

Kohoutov

Lidová řemesla Kohoutov 2007 - informace pro trhovce

Na úvodní stránku

 

Úvodní stránka

Obecní úřad

Firmy a služby

Stalo se

Procházka obcí (fotogalerie)

Lidová řemesla

Společenský život

 

Moje oblíbené stránky

Termín konání: 11. 8. 2007 sobota 9.00 - 17.00 hodin  
Pořadatel: Obecní úřad v Kohoutově telefon / záznamník: 499 693 030
  544 01 Kohoutov 65 e-mail: remesla@kohoutov.cz
       
Kontaktní osoby: Ladislav Grega - starosta telefon: 724 224 782
  Jan Bucek telefon: 499 300 121, 604 317 282

Způsob a termíny přihlašování a účasti na akci:

1. zájemce podá přihlášku písemně nebo přes web do 31. 5. 2007
2. pořadatel potvrdí přijetí/odmítnutí účasti do 15. 6. 2007
3. registrace účastníka akce, uhrazení poplatku a přidělení trhového místa

10. 8. 19.00 - 20.00 hod. 11. 8. 6.30 - 7.30 hod.

Podrobněji k jednotlivým bodům:

 1. přihlášku lze podat do 31. 5. 2007 písemně (doručeno osobně, dopisem či e-mailem) nebo vyplněním formuláře na webu obce, telefonické přihlášky se nepřijímají.
 2. po uzávěrce přihlášek dne 31. 5. 2007 rozhodne pořadatel na základě přijatých přihlášek, kapacitních možností a hodnocení účastníků z předchozích akcí o přijetí / odmítnutí účasti na akci a nejpozději k 15. 6. 2007 vyrozumí přihlášené zájemce stejnou cestou, jakou byly doručeny jejich přihlášky. Zároveň bude seznam trhovců přijatých k akci zveřejněn zde.
 3. registrace účastníka, uhrazení poplatku za místo a přidělení trhového místa proběhne v pátek 10. 8. v době od 19.00 do 20.00 a v den konání akce v době od 6.30 do 7.30 hodin na obecním úřadě

Podmínky a zásady účasti na akci:

 • přihlášením k účasti se účastník zavazuje k dodržování dále popsaných podmínek
 • pořadatel má zájem o tradiční řemeslnou výrobu a preferuje účastníky, kteří zároveň řemeslnou činnost předvádějí; zda přihlašovaná činnost vyhovuje této podmínce je plně na posouzení pořadatele
 • stánků není bohužel dostatek pro všechny účastníky, budou proto přednostně poskytnuty předvádějícím řemeslníkům
 • umístění účastníka určuje pořadatel
 • předváděním se rozumí veřejné vykonávání přihlášeného řemesla po celou dobu trvání akce
 • na jedno trhové místo bude vyplacena pouze jedna odměna za předvádění
 • výplata odměn pořadatelem předvádějícím řemeslníkům proběhne po ukončení akce v době od 17.00 do 17.30 hodin na obecním úřadě
 • trhové místo je možno zvětšit pouze tak, že si účastník pronajme další celé místo
 • povinnost registrace a zaplacení poplatků platí i pro účastníky, kteří umístí svoje stánky na soukromé pozemky
 • pořadatel může z akce vyloučit účastníka, který nebude dodržovat vyhlášené podmínky účasti nebo se nebude řídit pokyny pořadatele

Dopravní pokyny

 • účastníci akce odstaví vozidla na místech přidělených pořadatelem nejpozději do zahájení akce, zejména pak nebudou z bezpečnostních důvodů parkovat na komunikaci III/30014 (silnice procházející obcí)
Ceník služeb a odměn
cena za trhové místo (3 bm) určené k předvádění řemesla / prodeji řemeslných výrobků 300,- Kč
cena za trhové místo (3 bm, včetně elektřiny a likvidace odpadu) určené k prodeji občerstvení 600,- Kč
cena za pronájem stánku (včetně stolu a židle) od pořadatele 100,- Kč
odměna pro účastníka předvádějícího řemeslo a zároveň i prodávajícího svoje výrobky 400,- Kč
odměna pro účastníka pouze předvádějícího řemeslo - individuálně po předchozí dohodě s pořadatelem