Na úvodní stránku

Kohoutov

Lidová řemesla Kohoutov 2006 - podmínky účasti

Na úvodní stránku

 

Úvodní stránka

Obecní úřad

Firmy a služby

Stalo se

Procházka obcí (fotogalerie)

Lidová řemesla

Společenský život

 

Moje oblíbené stránky

Termín konání: 12. 8. 2006 9.00 - 17.00 hodin  
Pořadatel: Obecní úřad v Kohoutově telefon / záznamník 499 693 030
  544 01 Kohoutov 65 e-mail remesla@kohoutov.cz
       
Kontaktní osoby: Ladislav Grega - starosta telefon: 724 224 782
  Jan Bucek telefon: 499 300 173, 604 317 282

Způsob a termíny přihlašování a účasti na akci:

1. zájemce podá přihlášku písemně nebo e-mailem do 15. 7. 2006 *
2. pořadatel doručení e-mailu potvrdí do 7 dnů od doručení
3. pokud organizátor přihlášku odmítne, vyrozumí o tom zájemce do 14 dnů od doručení
4. po uzávěrce informuje pořadatel všechny zájemce o přijetí / odmítnutí jejich účasti na akci do 20. 7. 2006 *
5. registrace účastníka, uhrazení poplatku a přidělení trhového místa

11. 8. 19.00 - 20.00 hod.

12. 8. 6.30 - 7.30 hod.

* - viz předchozí upozornění - uzávěrka přihlášek posunuta na 15. 7. 2006

Podrobněji k jednotlivým bodům:

 1. přihlášku lze podat do 15. 7. 2006 písemně (dopisem či e-mailem) nebo vyplněním formuláře na webu obce, telefonické přihlášky se nepřijímají.
 2. pokud neobdržíte při přihlášení přes internet do 7 dnů potvrzení o doručení Vašeho e-mailu, kontaktujte nás. Z důvodu nákladů nebude doručení přihlášek klasickou poštou potvrzováno. Potvrzení doručení přihlášky neznamená ještě přijetí přihlášky!
 3. bude-li Vaše přihláška k účasti pořadatelem odmítnuta (nevyhovující nabízený artikl, špatné hodnocení z minulých akcí), obdržíte vyrozumění včetně důvodu odmítnutí do 14 dnů od doručení Vaší přihlášky pořadateli. Přijetí přihlášky oznamováno nebude.
 4. po uzávěrce přihlášek dne 15. 7. 2006 rozhodne pořadatel na základě přijatých přihlášek, kapacitních možností a hodnocení účastníků z předchozích akcí o přijetí / odmítnutí účasti na akci a nejpozději do 20. 7. 2006 vyrozumí přihlášené účastníky stejnou cestou, jakou byly doručeny jejich přihlášky.
 5. registrace účastníka, uhrazení poplatku za místo a přidělení trhového místa proběhne v pátek 11. 8. v době od 19.00 do 20.00 a v den konání akce v době od 6.30 do 7.30 hodin na Obecním úřadě

Podmínky a zásady účasti na akci:

 • přihlášením k účasti se účastník zavazuje k dodržování zde popsaných podmínek
 • pořadatel má zájem o tradiční řemeslnou výrobu a preferuje účastníky, kteří zároveň řemeslnou činnost předvádějí; zda přihlašovaná činnost vyhovuje této podmínce je plně na posouzení pořadatele
 • stánků není bohužel dostatek pro všechny účastníky, budou proto přednostně poskytnuty předvádějícím řemeslníkům
 • umístění účastníka určuje pořadatel
 • předváděním se rozumí veřejné vykonávání přihlášeného řemesla po celou dobu trvání akce
 • na jedno trhové místo bude vyplacena pouze jedna odměna za předvádění
 • výplata odměn pořadatelem předvádějícím řemeslníkům proběhne po 15.00 hod. při obchůzce pořadatelů
 • trhové místo je možno zvětšit pouze tak, že si účastník pronajme další celé místo
 • povinnost registrace a zaplacení poplatků platí i pro účastníky, kteří umístí svoje stánky na soukromé pozemky
 • pořadatel může z akce vyloučit účastníka, který nebude dodržovat vyhlášené podmínky účasti nebo se nebude řídit pokyny pořadatele

Dopravní pokyny

 • účastníci akce odstaví vozidla na místech přidělených pořadatelem nejpozději do zahájení akce, zejména pak nebudou z bezpečnostních důvodů parkovat na komunikaci III/30014 (silnice procházející obcí)
Ceník služeb a odměn
cena za trhové místo (3 bm) určené k předvádění řemesla / prodeji řemeslných výrobků 250,- Kč
cena za trhové místo (3 bm, včetně elektřiny a likvidace odpadu) určené k prodeji občerstvení 500,- Kč
cena za pronájem stánku (včetně stolu a židle) od pořadatele 100,- Kč
odměna pro účastníka předvádějícího řemeslo a zároveň i prodávajícího svoje výrobky 450,- Kč
odměna pro účastníka pouze předvádějícího řemeslo - individuálně po předchozí dohodě s pořadatelem