Na úvodní stránku

Kohoutov

Lidová řemesla Kohoutov 2005 - podmínky účasti

Na úvodní stránku

 

Úvodní stránka

Obecní úřad

Firmy a služby

Stalo se

Procházka obcí (fotogalerie)

Lidová řemesla

Společenský život

 

Moje oblíbené stránky

Termín konání: 13. 8. 2005 9.00 - 17.00 hodin  
Pořadatel: Obecní úřad v Kohoutově telefon / záznamník 499 693 030
  544 01 Kohoutov 65 e-mail info@kohoutov.cz
       
Kontaktní osoby: ing. Ladislav Grega - starosta telefon 724 224 782
  ing. Jan Bucek telefon 604 317 282

Podmínky, způsob a termín přihlášení:

 • pořadatel má zájem pokud možno o tradiční řemeslnou výrobu; zda přihlašovaná činnost vyhovuje této podmínce je plně na posouzení pořadatele
 • přihlášku lze podat do 20. 7. 2005 písemně nebo vyplněním formuláře na webu obce. Pokud neobdržíte při přihlášení přes internet potvrzení o doručení e-mailu, kontaktujte nás.
 • bude-li Vaše přihláška k účasti pořadatelem zamítnuta, obdržíte vyrozumění do 7 dnů od doručení Vaší přihlášky pořadateli. Přijetí přihlášky k účasti oznamováno nebude.
 • přihlášením k účasti se zavazujete k dodržování zde popsaných podmínek.
Ceník služeb a odměn
cena za trhové místo (max. 3 bm) určené k předvádění řemesla / prodeji řemeslných výrobků 250,- Kč
cena za trhové místo (max. 3 bm) určené k prodeji občerstvení 400,- Kč
cena za pronájem stánku (včetně stolu a židle) od pořadatele 100,- Kč
odměna pro účastníka předvádějícího řemeslo a zároveň i prodávajícího svoje výrobky 450,- Kč
odměna pro účastníka pouze předvádějícího řemeslo - individuálně po předchozí dohodě s pořadatelem  

Další zásady:

 • stánků není bohužel dostatek pro všechny účastníky, budou proto přednostně poskytnuty předvádějícím řemeslníkům
 • umístění účastníka určuje pořadatel
 • předváděním se rozumí veřejné vykonávání přihlášeného řemesla po celou dobu trvání akce
 • předvádějící rodina je posuzována jako jeden účastník
 • trhové místo je možno zvětšit pouze tak, že si účastník pronajme další celé místo
 • registrace účastníka, uhrazení poplatku za místo a přidělení trhového místa proběhne v pátek 12. 8. v době od 19.00 do 20.00 a v den konání akce v době od 6.30 do 8.00 hodin na Obecním úřadě
 • povinnost registrace a zaplacení poplatků platí i pro účastníky, kteří umístí svoje stánky na soukromé pozemky
 • výplata odměn pořadatelem předvádějícím řemeslníkům po 15.00 hod. při obchůzce pořadatelů
 • pořadatel může z akce vyloučit účastníka, který nebude dodržovat vyhlášené podmínky účasti nebo se nebude řídit pokyny pořadatele

Dopravní pokyny

 • účastníci akce odstaví vozidla na místech přidělených pořadatelem, zejména nebudou z bezpečnostních důvodů parkovat na komunikaci III/30014 (asfaltová silnice procházející obcí)