Na úvodní stránku

Kohoutov

Ochrana osobních údajů

Na úvodní stránku

 

Úvodní stránka

Obecní úřad

Firmy a služby

Stalo se

Procházka obcí (Fotogalerie)

Lidová řemesla

Společenský život

 

Moje oblíbené stránky

http://pensionkohoutov.webnode.cz/

Pro účely pořádání akce "Lidová řemesla v Kohoutově" je udržována databáze údajů o všech přihlášených trhovcích. Databáze trhovců obsahuje následující osobní údaje trhovce:

  • příjmení a jméno, titul
  • název firmy (pokud jej zadal)
  • telefon (pokud jej zadal)
  • e-mail a www (pokud je zadal)
  • bydliště (obec, PSČ, ulice a č. p.)

Seznamy přihlášených a přijatých trhovců budou zveřejněny na webu a obsahují údaje:

  • příjmení a jméno, titul, firma
  • PSČ
  • obec

Každý trhovec, který byl na základě svého souhlasu do databáze zařazen, má právo být na svoji žádost z databáze vymazán. K tomu se musí dostavit v úředních hodinách na Obecní úřad v Kohoutově, kde bude po prokázání totožnosti jeho požadavek splněn.