PŘIHLÁŠKA NA LIDOVÁ ŘEMESLA

KOHOUTOV 2004

 

 

Jméno, příjmení :

 

Bydliště :

 

Řemeslo :

 

 

Specifikace činnosti : / uveďte - předvádím, pouze prodávám , pouze předvádím /

 

 

Požaduji : Vybavení / stoly , židle, el. energie, případně přístřešek pouze pro předvádějící /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zde oddělte a ponechte pro vjezd do prostor konání akce

 

 

POVOLENÍ K VJEZDU NA LIDOVÁ ŘEMESLA

KOHOUTOV 2004

 

Jméno : / shodné s přihlašovaným/

 

 

Bydliště :

 

 

 

 

Toto povolení je platné pouze pro jedno vozidlo . S povolením se prokážete pořadatelům při vstupu , kde budete odsouhlaseni se seznamem přihlášených .