Zásady pro přihlášení na akci

Lidová řemesla KOHOUTOV 2004

 

TERMÍN KONÁNÍ : 14. srpna 2004 / sobota/ od 9.oo - do 17.oo hod

Poplatky :

1/Prodávající platí za prodejní místo / cca 3 bm/ určené pořadatelem , nutno se hlásit a platit do 8.00 hod na Obecním úřadě v Kohoutově , za každý bm prodejní plochy 50,- Kč navíc 200,- Kč

2/Ostatní prodávající , kteří se neohlásí , platba při pochůzce pořadatelů 400,- Kč

 

3/ Prodejci potravinářského zboží / za prodejní místo / 400,- Kč + za elektřinu

Odměny :

- Předvádějící bez prodeje zboží min . po dobu 6 hodin , předem dohodnout s pořadatelem 600,- Kč

- Předvádějící s prodejem vlastních výrobků 150,- Kč

 

·         nutno se nahlásit do 8.oo hod na Obecním úřadě .

·         rodinné předvádění se posuzuje jako jedno předvádění

·         výplata odměn po 15.oo hod pořadatelem při pochůzce – pouze nahlášeným

 

OSTATNÍ PODMÍNKY :

·         pořadatel má zájem především o propagaci dobrého českého řemesla s ruční výrobou

·         pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka LŘ , pokud tento nebude dodržovat pokyny pořadatelů / vyjma umístění jeho stánku/ a podmínky jím určené pro prodej a předvádění výrobků anebo nebude-li předvádění řemesla v duchu řemeslné výroby.

- účastníci mají povinnost se před umístěním svého prodejního nebo předvádějícího stánku se dostavit na Obecní úřad , kde jim budou sděleny další informace . Nutnost nahlášení platí i pro účastníky, kteří přijedou již den předem a umístí svoje stánky na soukromé pozemky.

 

UPOZORNĚNÍ :

V den konání Lidových řemesel tj. 14. 8. 2003 od 7.oo hod bude uzavřena silnice III/30014 / komunikace na které se koná akce / v úseku „ Pekárna Roland - křižovatka silnic III. tříd / směr Kohoutov – Kladruby a silnice směr Choustníkovo Hradiště – Hajnice / . Účastníci , kteří přijedou os. automobily se prokáží pořadatelům při vjezdu Povolením k vjezdu / součást přihlášky /.